Top >About us >Staff

About us

Staff

1) Chief
Shoichiro Tsugane
2) Section Head
Shizuka Sasazuki, Motoki Iwasaki
3) Staff Scientist
Norie Sawada, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Michihiro Muto, Izumi Mishiro, Hadrien Charvat
4) Postdoctoral Fellow
Akihisa Hidaka, Budhathoki Sanjeev
5) Visiting Scientist
 
*from Abroad
 
*from Japan
Yoshitaka Tsubono, Masayuki Tatemichi, Tsutomu Miura, Minatsu Kobayashi, Yuko Yamano, Junko Ishihara, Sana Yokoi, Ribeka Takachi, Takehiro Michikawa, Azusa Hara, Atsushi Goto, Hiroaki Ito, Mariko Sasaki, Thomas Svensson
6) Assisting Staff
 
*Scientist
Manami Inoue, Kayo Ohashi, Yingyan Gong, Jun Umesawa, Tomomi Mukai, Eiko Saito, Issei Ezawa, Hiroko Ogata, Ruri Nakanishi, Rikako Ishigamori, Masami Sakano
*Assistant
Michiko Okajima, Ayako Toyama, Yurie Shinozawa, Yasuko Iba, Yuko Kato
Page Top